22 พฤษภาคม 2024

นิวส์นอร์มอลทีวี , newsnormaltv ,news normal tv

นิวส์นอร์มอลทีวี , newsnormaltv ,news normal tv

ธรรมนัส” เร่งขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน 16 ตำบลลุ่มน้ำแม่น้ำอิงตอนบน และมอบส.ป.ก. 4-01 เกษตรกร พะเยา

1 min read

วันนี้(27 ก.ย.63)​ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จ.พะเยา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน จ.พะเยา พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการทำงาน และแผนการใช้ที่ดินตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72 (1) ได้กำหนดให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อมาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่6 เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนด

ให้มีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ ให้สอดคล้องและเหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่ มีพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบล รวม 16 ตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่และเป็นไปอย่างยั่งยืน


จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 135 ราย 160 แปลง เนื้อที่ 745-0-22 ไร่ ซึ่งได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรยังได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของนางศรีนวล นามเมือง และนายบุญโฮม นามเมือง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่น้ำเงิน ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วย

 

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.